28.11.10

Assemblea General Ordinària 2010 de l'AVVHiR

L'acte va començar amb unes paraules de Carles Fernández, com a regidor de Participació Ciutadana, constatant la bona salud i el bon moment de l'AVVHiR i sobre tot agraïnt la feina feta per la Junta que presidida per Joan Salrach presenta els seus càrrecs a renovació en aquesta assemblea.

De 101124 Assemblea

L'Ordre del día va ser el seguent:

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

- Estat dels comptes

- Presentació de la Memòria d’activitats del 2010

- Comunicat del cessament de la junta actual

- Presentació candidatures

- Torn obert de paraules

De 101124 Assemblea

Presentació de la Memòria d’activitats del 2010:

Reunions i grups de treball intern.

Participació en Consells, Grups de treball i Audiències públiques promogudes per l’Ajuntament.

Participació i mediació en conflictes veïnals amb l’administració.

Activitats veïnals destinades a promoure la participació i la cohesió social del barri.

De 101124 Assemblea

Seguidament Rosa Clar va resumir el Comunicat de Renovació de Junta fent constar el bon moment de l'AVVHiR però la necessitat d'una renovació de càrrecs després de pràcticament 7 anys al davant de l'Entitat.
Per part Joan Salrach, com a president sortint, va exposar el fets principals i el avenços aconseguits en aquests 7 anys, va fer un agraïment èxplicit als diferents membres de la junta i a tots en els que en algunt moment varen dedicar temps, ganes, i il·lusió al diferents projectes de l'AVVHiR. També va fer un reconeixement molt especial a la Montserrat López, que com a presidenta del Pla integral del Centre-Eixample-Havana, en paraules d'en Joan, sempre ha donat un recolzament molt especial a l'AVVHiR i que sense ella moltes de les fites aconseguides no haurien estat possible, o com a mínim haurien estat molt més difícils.

De 101124 Assemblea

Finalment Jordi Bladé després d'uns moments esperant que es presentés aluna candidatura, va prendre la paraula per presentar una cadidatura amb membres de la junta anterior i algunes noves incorpracions. Va fer la seva presentació com a candidat i va anunciar els seguents objectius:

Objectius principals a curt termini:

Mantenir la feina feta i el valor de l’AVV de l’Havana i Rodalies, que actualment està molt ben considerada, la qual cosa és mèrit de tots els membres que han passat i estan actualment a la junta, juntament amb els col·laboradors i veïns del barri.Mantenir tots els membres i, en el possible, les activitats consolidades.Seguir treballant i vetllant pel bé del barri i de la ciutat recollint i proposant millores per fer-les arribar a les entitats de l’administració que correspongui.

Objectiu a mig termini:

Aconseguir i donar suport a noves activitats i nous membres per al desenvolupament de tasques pel barri, fent participar i integrant el màxim de grups, carrers, empreses, persones, etc.

La nova junta a ser elegida per unanimitat.

 President : Jordi Bladé

 Secretària: Rosa Clar

 Tresoreria: Enric Clar

 Coordinador Vocalia de la Gent Gran: Joan Selva

 Coordinador Vocalia Festes: Pere Pujades

 Coordinador Vocalia Seguretat: Alfons de Alfonso

 Coordinador Vocalia Pla Integral: Alfons de Alfonso

 Coordinador Vocalia de Cultura: Fèlix Esquerra

 Coordinador de Comunicació/bloc Miquel Lleixà

 Coordinador Vocalia Coral Aintzine Belaustegi

 Coordinador Vocalia Teatre Sergi Julià

Vocals: Joan Salrach, Rafael Floriach, Anna Arnau, Marta Dominguez


De 101124 Assemblea
En el torn de paraules, ja amb Jordi Blade com a president, hi van haver diferents intervencions tant de suport a la nova junta, com de record per moments i persones especials de l'última etapa con l'Anna Mª Arnau, i es van apuntar alguns temes com el posicionament de l'AVVHiR sobre el Centre d'Acollida, el paper i els objectius reals i actuals de l'AVVHiR .. i laltres temes que la nova Junta pren nota per continuar treballant pels veïns i el barri de l'Havana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada