30.10.07

Festa de Sant Simó molt participativa.

El passat cap de setmana s'ha celebrat la festa de Sant Simó amb un gran éxit de convocatòria; sobre tot als actes de diumenge migdia. També la cercavila i els actes de dissabte a la tarda van se força participatius.
La Comissió Organitzadora de la Festa de Sant Simó 2007 la classifica "sens dubte com una de les edicions amb més participació".

Des de l'Associació de Veïns de l'Havana i Rodalies felicitem a tota la Comissió Organitzadora de les Festes de Sant Simó pel gran éxit i sobre tot ens alegrem com a veïns i mataronins que any rera any es cel·lebri aquesta festa tan tradicional del nostre barri.

Felicitats a la Comissió Organitzadora i poder l'any que ve com AVVHiR podem participar-hi ...23.10.07

PROPOSTES AVV HAVANA I RODALIES AL PAM 2008

Des de l’AAV de l’havana, ja vàrem presentar l’any 2006 les nostres Propostes en el document ‘PROPOSTES D’ACTUACIÓ AL PLA INTEGRAL DE MATARÓ CENTRE -EIXAMPLE - HAVANA i RODALIES’, que està disponible per a tothom al bloc de l’AssociacióPodeu baixar aquest comunicat en format PDF AQUÍ Aquest segueix sent el nostre document de referència.

De totes meneres com a participació al
Programa d'Actuació Municipal (PAM) i Pressupost 2008 en aquest document us presentem només algunes de les accions que creiem que haurien d’incorporar-se al Programa d’actuacions del 2008.

PROPOSTES AVV HAVANA I RODALIES AL PAM 2008

15.10.07

Comunicat Oficial AVVHiR sobre OBres i Afectacions al Barri

Després de totes les gestions i diferents negiciacions sobre les obres i afectacions al barri, des de l'AVVHiR es fa el seguent comunicat:

NOTA OFICIAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’HAVANA I RODALIES


Amb aquesta nota, l’Associació de Veïns de l’Havana i Rodalies volem deixar constància de la nostra posició davant els fet esdevinguts al nostre barri les passades setmanes.

La nostra associació es membre actiu en diversos Consells del Pla Integral del Centre Eixample Havana, participa activament en el Pla d’Actuació Municipal, sempre amb propostes encaminades a millorar els aspectes socials, culturals i urbanístics del nostre barri.

Dins el marc d’aquestes participacions, l’associació va elaborar durant l’any 2005 un document titulat “Quin barri volem”, on es recollien un seguit de propostes d’actuació encaminades a millorar el barri (el podeu trobar al nostre bloc
http://www.av-havana.blogspot.com). Una d’aquestes propostes, que per la seva evident necessitat va ser acceptada immediatament per l’Ajuntament, és la reurbanització del tram del Camí Ral que dóna accés al Centre d’Atenció Primària del Centre i Havana. Altres havien estat acceptades anteriorment, com la urbanització dels carrers Sant Pelegrí, Madoz i Mitja Galta, o la urbanització del carrer Solís, fruit de la ubicació de la nova escola Anxaneta, amb l’accés principal per aquest carrer.

Tot i la voluntat demostrada per la nostra Associació en participar i col·laborar amb l’Ajuntament, ens vàrem trobar el passat dilluns dia 24 de setembre, i sens avís previ ni a l’associació ni als veïns, amb l’inici d’unes obres de millora del clavegueram del carrer Floridablanca en la cruïlla amb el Camí Ral, que tallaven les dues vies principals de circulació, anul·lant pràcticament al nostre barri totes les parades de les línies 1 i 3 de l’autobús.
Cal tenir present que en el nostre barri hi viuen unes 5000 persones, majoritàriament gent gran, que utilitzen habitualment el transport públic per accedir al centre de la ciutat i als serveis mèdics de l’hospital.

Coincidint amb aquest fet, ens vàrem assabentar de la voluntat d’iniciar, set dies més tard, les obres de reurbanització del Camí Ral abans esmentades.
Davant d’aquesta situació, la nostra Associació va sol·licitar a l’Ajuntament que realitzés una reunió informativa als veïns del barri, reunió que es va celebrar el mateix dilluns dia 24 a les vuit del vespre al Casal de l’Havana.

En el transcurs de la reunió se’ns va informar que les obres del carrer Floridablanca durarien uns cinc mesos i les del Camí Ral uns tres mesos, i que durant aquest temps, quedaven anul·lades les parades del Camí Ral, Floridablanca i Plaça de Fivaller de les línies 1 i 3.

Desprès de diverses intervencions, es va arribar al compromís per part de l’Ajuntament d’estudiar la manera de reduir aquestes afectacions.

El dimecres dia 3 d’octubre, en la reunió del Consell de Circulació del PICEH, i després d’explicar el volum total de les obres que es realitzaran al barri d’aquí al més de juny, se’ns confirmà que durant el temps que durin les obres dels carrer Floridablanca i Camí Ral, no hi hauria cap possibilitat de recuperar les parades de l’autobús. Aquesta informació va obligar a l’associació a mostrar-se en total desacord amb la decisió municipal i a comunicar que s’obria la porta a posteriors accions reivindicatives, i més tenint en compte que durant totes les reunions, des de la nostra associació, vàrem presentar propostes que possibilitaven la recuperació o reubicació progressiva de les parades anul·lades, propostes que varen ser sistemàticament rebutjades.

Dos dies després, sens comunica per part del Regidor de mobilitat, que a partir del dilluns dia 8, i un cop finalitzades les obres de la cruïlla del Camí Ral – Floridablanca, es pot recuperar part del recorregut de la Línia 3, amb la posada en funcionament de la parada del Camí Ral pròxima a Floridablanca, restant pendent la recuperació de la Línia 1 fins al final de les obres del carrer Floridablanca.

Davant d’aquest fets, l’Associació de Veïns de l’Havana i Rodalies vol comunicar:

o Que valorem positivament la nostra participació en els Consells i Fòrums municipals, com a mitjà per millorar la nostra ciutat.

o Que aquesta participació ha de representar un compromís per part de l’administració d’informar amb temps suficient de les actuacions previstes en el nostre barri.

o Que valorem positivament les obres que s’estan duent a terme al nostre barri, tant per la seva necessitat com per les millores en equipaments i mobilitat que representen.

o Que valorem l’esforç per la recuperació - tot i que parcial - de la línia 3, esperant que tal i com se’ns ha comunicat serà total a mitjans de desembre.

o Que respecte a la línia 1 demanem que, un cop acabades les obres del Camí Ral, es recuperi la parada del Camí Ral / Jordi Joan.Mataró a 10 d’octubre de 2007

Joan Salrach i Ricós
President de l’Associació de
Veïns de l’Havana i Rodalies

Podeu baixar aquest comunicat en format PDF AQUÍ

13.10.07

Ens han "RUBAU" el parquing del carrer Solís

Des de l'AVVHIR un cop més tenim sentiments contradictoris, ens expliquem: Tot i que estem molt satisfets pel començaments de les obres d'un nou equipament, i especialment que es tracti d'una escola, l'efecte immediat es que desapareix un gran aparcament lliure de superfície al barri.
Suposem que el nom de la constructora no hi te rés a veure, però el fet és que ens l'han "rubau".

Les places d'aparcament són un veritable problema i des de l'AVVHiR n'estem totalment conscienciats i és una de les nostres constants reivindicacions, de fet no acabem d'entendre que no es puguin fer Pàrquings soterrats sota l'escoles, com per exemple aquesta que començarà a construir: El CEIP Montserrat Solà.

Com a informació adjuntem un petit recull de Pàrquings Suburbans lliures de peatge de Mataró, podeu veure'l AQUÍ

Hem observat que alguns veïns estant fent servir el solar situat al Costat de l'ermita de Sant Simó com a pàrquing lliure.

AQUÍ podeu trobar la publicació de `'inici de les obres i un petit croquis del projecte del nou CEIP Montserrat Solà.