12.2.12

Assamblea General 2012 de l'AVVHiR

De Assemblea 2012

Divendres passat 10/02/2012, en segona convocatòria, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns de l’Havana i Rodalies.

L’acte va tenir el següent Ordre del Dia:

Salutació i benvinguda

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

Estat dels comptes

Presentació de la Memòria d’activitats del 2011

Torn obert de paraules

Agraïment i conclusions finals

Després de la salutació i benvinguda del president de l’AVVHiR, Jordi Bladé, va ser llegida l’acta de l’ultima assemblea per Rosa Clar, com a secretaria i va ser aprovada pels assistents. Seguidament Enric Clar, com a Tresorer, va explicar i donar detalls del estat de comptes i es va comentar la situació del 2012 on en llos de la modalitat de Conveni es passa a la de Subvenció, per decisió del actual Govern Municipal de CIU. Aquest fet comporta unes dificultats econòmiques per les associacions que s’estan intentar pal·liar o negociar d’alguna manera.

Tot seguir es va fer un ampli repàs de totes les participacions, intervencions ciutadanes i de mediació dels veïns i de totes les activitats que du a terme l’AVVHiR.

Aquesta intervenció la va començar en Jordi, per continuar l’Enric i la Rosa amb detalls i explicacions molt interessants i aclaridores.

De Assemblea 2012

A continuació es va obrir un torn de paraules on van sorgir diferents temes i inquietuds; per exemple: l’acabament i la crítica de certes estètiques de l’edifici de Can Marfà; La crítica al Consell Comarcal i al Govern Municipal per permetre l’espoli i el desaprofitament del edifici del antic Club Nàutic, així com la preocupació pel futur d’aquest edifici i la seguretat que té en aquest moment; el conflicte que genera un autobús del càmping al carrer Joan d’Àustria; la inquietud i desconeixement d’unes trobades que es fan tots el dissabtes a les antigues galeries de l’avinguda maresme 457 …

També va haver-hi peticions com la de fer un homenatge a Joan Bellavista, amb una placa pública en una plaça del barri, o el de reclamar conjuntament amb l’Associació de la Gent Gran uns locals i espais adients a les activitats i socis, … o inclús un oferiment de participació i difusió de les activitats de l’AVVHiR en un butlletí dedicat a la vida ciutadana de Mataró per part d’un col·lectiu jove però consolidat … i també van haver-hi felicitacions per com s’ha portat el tema del antic Centre de acollida, ata CRAE, o per totes les activitats, tant culturals, com festives, com cursos, com participació al diferents Consells Municipals … amb la poca gent que som ¡!

De tots aquests aspectes anirem informant puntualment en aquest BLOG.


En el seguent enllaç podeu trobar la Presentació i Resum d'Activitats 2011

De Assemblea 2012
Ja per acabar Jordi Blade va fer una crida a la participació i sobre tot agrair als qui cada dia ofereixen poc o molt del seu temps i coneixements per mantenir i fer més viva aquesta associació, sense oblidar a tots aquells comerciants que han fet donacions o han col·laborat directament en els actes, ni a tota la gent que en els actes on es necessiten moltes mans col·laboren tant de bon grat ... però especialment agrair a l’Associació de la Gent Gran de l’Havana el suport, la col·laboració i participació que compartim en tot moment.

Finalment comentar que va ser l’Assemblea amb menys assistència dels últims 10 anys ... poder per ser divendres, poder pel fred, poder no es va fer prou difusió, poder ... de totes maneres l’ampolla mig plena ens diu que afortunadament vivim en un barri sense conflictes que a nivell d’AVVHiR es fan força activitats i s’intenta respondre diàriament a les inquietuds del veïns això també fa que no hi hagi necessitat de grans reunions ... tot i que des d’aquí reclamem una desitjable participació molt més activa.

Entre tots hem de fer i conservar el barri que volem i tenim

En aquest enllaç podeu veure més imatges de l'assemblea 2012