21.11.16

INFORMACIO: Comunicat sobre COMPTADORS DIGITALS

Ajnuntem infprmació sobre COMPTADORS DIGITALS rebuda de la Confederació d'AV de Catalunya que ens demana que en fem la màxima difusió.
"Adjuntem document informatiu sobre el canvi progressiu per part de les companyies elèctriques dels comptadors de la llum antics per nous models digitals i amb telegestió.

És important que aquesta informació arribi al major nombre de veïns possible, són moltes les preguntes i dubtes que ens estan arribant sobre el canvi de comptador, degut principalment a les formes d'actuar de les companyies, però també sobre aspectes relatius a la salut. INFORMACIÓ SOBRE EL CANVI DE COMPTADORS DE LA LLUM ANALÒGICS PER TELEGESTIÓ Davant les demandes d’informació sobre el canvi progressiu per part de les companyies elèctriques dels comptadors de la llum antics per nous models digitals i amb telegestió: ➔ A la web de CONFAVC http://confavc.cat/lliures-de-contaminacioelectromagnetica/ teniu disponible informació sobre les propostes de resolució sobre comptadors que podeu presentar als vostres ajuntaments. Pressionar les administracions per que canviïn la llei és la nostra força.

 CONSIDEREM QUE: - La normativa vigent a nivell estatal obliga a la progressiva substitució dels comptadors abans de l’1 de gener de 2019 (IET/290/2012). - La forma d’actuar de la companyia Endesa és contrària a la lliure competència, ja que impedeix la instal·lació de comptadors d’altres companyies. - La instal·lació dels comptadors deixa sense aclarir aspectes relatius a la gestió de dades personals: obren la porta a gestionar dades personals dels consumidors (hàbits de consum , perfil de consumidor) valuoses per les empreses comercialitzadores, sense una autorització prèvia dels consumidors a la cessió de dites dades. - Aspectes relatius a la seguretat i possible afecció a la salut de les persones no han estat suficientment acreditats. - Les nostres demandes es basen en el compliment de la Resolució 1815 i l’aplicació del principi de precaució. - Els mateixos principis s’aplicarien als comptadors de gas i aigua.

DES DE CONFAVC S’ESTÀ TREBALLANT PER A QUE LES ADMINISTRACIONS FACIN ELS CANVIS LEGALS NECESSARIS PER QUE LA INSTAL·LACIÓ DELS COMPTADORS NO SIGUI OBLIGATÒRIA. PER AIXÒ S’HAN FET LES SEGÜENTS ACCIONS: - S’ha demanat a les administracions la paralització preventiva de la instal·lació dels comptadors i que s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació a la possibilitat de llogar, comprar el comptador o no voler instal·lar-lo. S’ha demanat la retirada de la llei de Telecomunicacions que permet instal·lar concentradors de dades. Seguirem treballant en aquesta línia. - S’ha promogut que els ajuntaments aprovin resolucions relatives als comptadors telegestionats. - Fins al moment, sis municipis entre ells l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, han aprovat textos en que insten al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació d’aquests nous aparells. Els altres municipis són Santa Perpètua de Mogoda (23 juny), Barcelona (22 de juliol),Masnou (22 setembre), Santa Coloma de Gramenet (26 setembre), Vallirana (29 setembre), i Hostalric (17 d’octubre). - S’ha promogut que al Parlament de Catalunya es presenti una resolució relativa als comptadors telegestionats en la mateixa línia. Es va presentar una proposta als diferents grups parlamentaris abans de l’estiu de 2016.

INFORMACIÓ RELLEVANT DE CARA  ALS VEÏNS I VEÏNES: - La competència sobre la regulació del mercat elèctric és estatal. De manera que les resolucions aprovades pels municipis, de moment, no tenen efectes pràctics, però la Generalitat podria actuar paralitzant la seva implantació. - El canvi de comptador, segons la normativa actual, no és obligatori fins a l’1 de gener de 2019. - La distribuïdora està obligada a avisar amb 3 mesos d’antelació al client o clienta per al canvi del comptador, per a que aquest estigui present en el moment de substitució i pugui comprovar que la lectura del comptador antic és la mateixa que la del nou. - L’usuari o usuària no ha d’abonar mai cap quantitat al tècnic en concepte de canvi de comptador. - Segons la normativa vigent, les portes i les estances on radiquen els comptadors de subministraments pertanyen als abonats, en aquest cas la propietària és la comunitat de propietaris per tenir tots els comptadors junts, o per grups d'habitatges i estar en zona comuna, és a dir, per no estar individualitzats dins de la parcel·la de cada propietari (en aquest cas, serien propietat del titular de cada habitatge). - Sempre que es permeti la lectura normal del consum, considerem que, que un ciutadà o ciutadana es negui a instal·lar els comptadors no és motiu per a la suspensió del subministrament o rescissió del contracte ja que els motius, segons el Real Decret 1955/2000 són: o Per impagament, després de dos mesos de haver-se reclamat el mateix. o Per connexió al subministrament sense contracte (“punxar la llum”) o derivació a altres instal·lacions. o Per manipulació de l’aparell de mesura o per evitar el seu correcte funcionament. o Per instal·lacions perilloses. o No permetre l’accés al personal encarregat de la mesura. o Negligència respecte a la custòdia dels aparells de mesura. Els actuals comptadors “analògics” permeten continuar amb el subministrament de forma segura, per tant no es recau en cap d’aquests aspectes.

Dr. Aiguader, 18                                                                                                                           veins@confavc.cat 
08003 Barcelona                                                                                                                             www.confavc.cat