15.3.09

Reunió Reurbanització del carrer Josep Castellà

Ja que properament començaran els treballs de reurbanització del carrer de Josep Castellà, dijous 12 de març, al Casal de l'Havana es va celebrar una reunió informativa per part de l’Ajuntament per explicar el projecte i el calendari de les obres.

Aquest projecte es va aprovar per la Junta de Govern Local en dat 26 de gener de 2009 i s’executarà amb càrrec al fons Estatal d’Inversió Local. Les obres tenen un pressupost de 249.276,33 € i el termini d’execució es de 4 mesos amb inici previst de les obres l’abril de 2009


Tant el regidor d’Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, com el tècnic municipal d’obres, Lluis Gibert, varen explicar els detalls del projecte que té com a objectiu principal millorar l’accessibilitat dels vianants. El projecte contempla reurbanitzar el carrer de manera que sigui zona de vianants i la circulació de vehicles estigui restringida.Es delimitarà el pas de circulació de vehicles, s’eixamplarà l’àmbit dels vianants i es plantarà arbrat.

Els serveis i infraestructures que s’han d’executar són: Drenatge d’aigües pluvials; col·locació d’embornals, substitució de la xarxa existent de clavegueram i realització de noves connexions a la xarxa de desguassos de les vivendes; pavimentació; plantació d’arbrat;reg automàtic pels arbres i boques de reg; condicionament de les línies elèctriques; i senyalització


En el transcurs de la reunió es va informar que es posarà el nom del carrer al terra amb lletres de ferro. També es va acordar que es faria una enquesta als veïns per tal de sol·licitar, si així ho prefereix la majoria, el canvi de sentit de la circulació dels vehicles al carrer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada