13.1.08

UN OBJECTIU ACONSEGUIT

El passat dia 14 de desembre es va reobrir al tràfic, el tram del Camí Ral entre el C. Hospital i el Carrer Madóz, desprès que l’Ajuntament executes les obres de urbanització d’aquest tram de carrer a petició de l’Associació de Veïns Aquesta va ser la proposta presentada en el punt 1 del grup 1 del apartat de Propostes de Transformació Urbana pel barri de l’Havana, una de les 250 propostes detallades en el document Qin barri volem ?, presentat a l’Ajuntament dins el marc del Pla Integral del Centre Eixample Havana


Així han quedat les voreres d'ampliar-les i fer nova tota la calçada, a la foto inferior podeu veure que abans ni un cotxet i passava.


Extracte del document referent al camí ral tram el Ravalet
....
PIM-CEH PROPOSTES D’ACTUACIÓ HiR
Grup 1. Línia 1.
BARRI L’HAVANA i RODALIES
Pàg. 2/15
ELS CARRERS

1.- CAMI RAL (trams Ravalet – Havana)
És una via de circulació ràpida i interna dintre del nucli urbà. És l’eix
principal per vianants i per circulació de vehicles que travessen la part baixa de la ciutat.
Al Camí Ral es concentra el CAP i una part important del petit comerç, és l’origen de
les ramificació d’altres xarxes urbanes i uneix extramurs de la ciutat -carrer Hospital-
fins la riera de Sant Simó amb 3 trams urbans diferents.
El recorregut va des del carrer Hospital fins a Can Marfà. En el tram del
Ravalet, les voreres son molt estretes i deteriorades. El tram de Can Marfà
fins la plaça de l’Havana té un disseny de passeig.

Propostes de execució necessària:
1. Reconvertir el Camí Ral , des del carrer Hospital fins a la Riera de Sant Simó, en
una petita rambla o passeig.
2. Ampliació de voreres, principalment les de poca amplada.
3. Instal·lar mobiliari urbà més idoni en tot el recorregut
...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada