7.11.14

CRÓNICA: Assemblea anual de l'AVVHiR


El passat dimarts 4/11/2014 es va celebrar l'Assemblea Anual Ordinaria de l'Associació de Vïns de l'Havana i Rodalies de Mataró
Salutació i benvinguda
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Estat dels comptes
Presentació de la Memòria d’activitats del 2013
Torn obert de paraules
Agraïment i  conclusions finals


L'assemblea, que va comptar amb una assistència molt reduïda, va transcorre amb total tranquil·litat i seguint l'ordre del dia es van aprovar l'acta de la'assemblea anterior i els comptes de l'exercici 2013.


Va ser especialment interessant el capitol dedicat a les fites aconseguides ( Vorera de l'Aliança,  Marquesina de Bus, firma del Museu a Can Marfà, etc ... ) així com els projectes i peticions actius en aquest moment (Pas cadires de rodes, linees de bus, passarela platja, etc ...)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada