3.5.13

Assamblea Ordinaria de l'Associació de Veïns de l'Havana i Rodalies 2013

El 19 de març es va celebrar l'Assemblea Ordinaria de l'AVVHiR amb el seguent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la junta anterior
2. Aprovació dels comptes de l'exercici 2012
3. Memòria de les activitats de l'exercici 2012
4. Aprovació dels nous estatuts
5. Renovació de junta
6. Presentació dels comptes per a l'exercici 2013-2014
7. Torn obert de paraules

Es van aprovar tots els punts, dels que en teniu el detall al arxiu annex i també es va aprovar el canvi de Junta amb el seguent resultat:

President : Joan Solà Jacas
Vicepresident: Joan Selva Mullera
Secretària: Rosa Clar Martínez
Tresorer: Enric Clar Martínez
Vocals: Enric Clar Ramos, Pere Pujades Zaguaga, Eva Bassó Pérez, Jordi Bladé i Sastre, Joan Salrach i Ricós, Miren Aintzine Belaustegui, Alfons de Alfonso Fages, Nélida Frascotti Bonavía, Anna Arnau Blanch, Miquel Lleixà i Mora, Ramón Francesch Mateu, Carmen Nogueras Vila i Anna Maria Vallcorba Plaja.

En seguents enllaços hi trobareu les presentacions amb el detall dels punts aprovats, de la renovació de Junta i l'acta de l'assemblea.Acta de l'Assemblea 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada