18.12.08

Reunió informativa. Nou planejament urbanístic en l'àmbit dels carrers de Pascual Madoz i d'Antoni de Puigblanc. 17/12/08

Amb l'assistencia d'una tretena de persones, el regidor d'Urbanisme, el regidor d'Habitatge i l'arquitecte responsable del servei de Desenvolupament Urbà s'ha celebrat una reunió informativa sobre el nou planejament urbanístic en l'àmbit dels carrers de Pascual Madoz i d'Antoni de Puigblanc.

Les explicacions per part de l'equip municipal van ser de detall del projecte urbanístic que en resum preveu la prolongació del passatge de Sant Bonaventura, canviar els usos residencials fixats pel PGOM per usos terciaris, que són els que existeixen actualment a l'àmbit. Un sostre màxim edificable de 4.800 m2, una solució intermèdia entre els 6.000 m2 construïts ara i els 2.936 m2 que preveia el Pla General.

Pel que fa a la part de la nau de Can Minguell preveu la conservació de les façanes, la volumetria i l'estructura general. La proposta d'ordenació preveu la demolició de les edificacions adossades a la nau principal.
En el cas de l'antiga fàbrica de Secopal, el nou planejament li assigna usos terciaris. L'edifici, tant si és de nova construcció com si el promotor opta per conservar-lo, haurà de reduir la seva alçada, passant de les 4 plantes més sotacoberta actuals a 3 plantes més un àtic reculat respecte a les façanes.

Pel que fa a l’espai urbà, preveu crear una plaça de 421 m2 entre la nau de Can Minguell i l'antic edifici de Secopal, així com reurbanitzar el carrer de Pascual Madoz creant un tram de prioritat invertida per afavorir l'accés dels vianants a la nova plaça. També es preveu reurbanitzar el passatge Sant Bonaventura i es perllongarà fins al carrer de Pasqual Madoz.


Per part dels assistents i de la AVVHiR es veu amb bons ulls aquesta remodelació ja que urbanísticament crea trams prioritat invertida per afavorir l'accés dels vianants a la nova plaça, guanyant una zona verda, així com el itinerari per a vianants que connecti mitjançant la nova plaça, amb l'espai lliure que quedarà situat a l'altra banda del carrer de Pascual Madoz. i en contacte amb la façana de la part de Can Minguell. També es valora positivament la intenció d’ampliar la zona “centre”comercial i de serveis cap a altres barris. Ja que pot representar llocs de feina i proximitat de serveis i comerços
Una de les preocupacions principals dels veïns va ser les places d’aparcament i la mobilitat en general d’aquest sector, i els canvis que poden comportar aquesta remodelació urbanística. També afectats directes per tot aquest projecte van ser informats de la previsió per a detalls molt concrets respecte als seus habitatges o propietats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada