17.11.13

Propostes de l'AVVHiR al PAM 2014

L'AVVHiR en reunió de Junta i després de valorar les propostes rebudes i la possibilitat d'execució de cada una elles va decidir presentar als diferents Consells les següents propostes per la tria i votació de les que arribaran al Pla d'Actuació Municipal 2014 

L'alcalde presenta el marc socioeconòmic a l'escenari de Can Gassol. Foto: R. Gallofré.

Propostes PAM 2014
  
1.       Nau gran de Can Marfà. Ús de l’espai buit del pis superior per part de l’AVV per tal que en puguin fer ús el grup de teatre, la coral, es portin a terme activitats com balls de saló... que actualment no es poden realitzar als locals del Camí Ral degut a les molèsties manifestades pels  veïns
2.       Accés permanent a la platja per a persones amb poca mobilitat. Es proposa fer un pas permanent al costat de l'espigó de la platja del Varador que vagi des del pas subterrani del C/Floridablanca fins al mar.  S’aprofitaria per cobrir la sortida de la claveguera.
3.       Avinguda maresme.  Arranjament de la zona de passeig des del C/Navarro fins al C/Sant Antoni. Arreglar les voreres, posar sauló per tal de recuperar-lo com a passeig.  Actualment es troba en un estat força degradat.
4.       La parada del bus C20 de Sant Simó, fer una actuació per posar-hi una marquesina per quan plogui.
5.       Pavimentar tot el carrer Solís des de Floridablanca fins a Rda.Cervantes tal i com s’ha fet amb el tram entre C/ Prat i Floridablanca.
6.       Reurbanització del Camí Ral des de l’Havana fins a la Ronda Cervantes i creació de voreres al pont de St. Simó.
7.       Urbanització del C/ Navarro i arranjament vorera Aliança.
8.       Línia de Renfe. Posar protecció per impedir l’accés de la gent des de l’estació fins a la rotonda.  Arranjament del camí  Ral des del pont de Sant Simó fins a Llavaneres (camí al costat de la via). 

9.       Recuperació, com a espai públic, del solar del carrer Colón entre C/ Floridablanca i C/ Tolón. Acordar amb els propietaris - arrendataris de l’espai, l’accés per tal de poder fer activitats pels infants: Basket, futbol...

En el Consell Territorial del Centre-Example-Havana celebrat el 13 de Novembre de les propostes de l'AVVHiR varen sortir votades les primeres 4 propostes: Nau Gran de Can Marfà, Accés permanent a la platja, arranjament de l'Avinguda Maresme i parada bus de Sant Simó

Ara aquestes propostes han de ser recollides, juntament amb les del altres Consells Territorials o temàtics, per Govern Municipal per després de valorar-les i prioritzar-les elaborar una primera proposta de PAM per portar al Ple municipal acompanyant el Pressupost municipal 2014. Un cop aprovat, s’obre un període d'exposició pública durant el qual tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró poden presentar al·legacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada