17.11.12

Propostes del PICEH al Govern Municipal pel PAM 2013


El President del Consell Territorial del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana, Sr. Miquel Rey i Castilla, va informar a l'AVVHiR del document que s’ha facilitat al govern amb les propostes al PAM 2013 realitzades per part del Consell Territorial a partir del treball realitzat el passat mes octubre de 2012.

Això es UNA PROPOSTA i el Govern Municipal decidirà quines d'aquestes es duen a terme.PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES DEL CONSELL TERRITORIAL DEL CENTREEIXAMPLE-HAVANA PEL PAM 2013 

1. Dur a terme totes les infraestructures necessàries abans de l'arribada de "El Corte 
Ingles". De no ser així, el que ha de ser una "locomotora" econòmica per la ciutat és 
convertirà en un altre pol comercial.  
2. Usos de Can Marfà i possible ubicació associació Veïns i gent gran, estalviar-nos el 
lloguer a part també del arranjament del voltant de la nau gran. 
3. Contenidors de bústia. La seva eliminació a l'eix principal de la ciutat. 
4. Reurbanització camí Ral Havana fins a Ronda Cervantes, també pensant en la plaça de 
la Havana i en la creació de la voreres del pont de St. Simó. 
5. Canvi circulatori carrer Jaume Balmes, Nacional II per tal de descongestionar el trànsit 
del carrer Sant Antoni. Portar a terme una nova sortida direcció Girona i les platges des 
del carrer Jaume Balmes, i canvi de direcció del carrer de Damià Campeny en el tram 
entre els carrers Balmes i St. Antoni. 
6. Pavimentar tot el carrer Solís des de Floridablanca fins a Rda.Cervantes tal i com s’ha 
fet amb el tram entre c. Prat i Floridablanca. 
7. Canviar paulatinament l’arbrat de la ciutat a fi de que no s’embrutin tant les voreres i 
evitar causar perjudicis a les persones amb al·lèrgies. 
8. Dur a terme el projecte de remodelació dels accessos del Pati de Can Marchal que ja va 
ser aprovat en el seu dia (acció 2.3.4.3 Aprovació projecte de la millora dels accessos al 
pati de Can Marchal del PAM 2011). 
9. Ampliació de les voreres al c/ Altafulla, Fray Luis de León, Sant Cugat, Goya i Ramon 
Llull. 
10. C. Isern vorera prou ampla però no existeix continuïtat amb el mobiliari urbà, amb una 
redistribució de papereres i algun banc ajudarien a millorar el carrer i evitarien que hi 
pugessin els cotxes. 

Mataró, Octubre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada