18.4.10

Al·legacions - ANTENA TELEFONIA MOBIL -

·lVarem rebre notificació, a l'AVVHiR, per carta certificada, del Servei de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament, (que us adjunto) al respecte de la petició de VODAFONE ESPAÑA, SA, per la sol·licitud de llicència d’ampliació de l’activitat d’una ESTACIÓ DE TELEFONIA MÒBIL al carrer Pacheco, 50

Davant de la manca de informació, tant de la naturalesa de l’ampliació com de informació als veïns afectats, des de l’AVVHiR hem decidit presentar aquest escrit d’al·legació al Ajuntament.Nom: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L’HAVANA I RODALIES

Representant: Joan Salrach i Ricós

NIF: G-61490777

Adreça: Passeig de Callao, 1

Codi Postal i Població: 08301 Mataró

Telèfon: 93 790 79 07


Exposem:

Que amb data 1 d’abril hem rebut comunicat del Servei de llicències d’activitats, sobre la petició per part de Vodafon España, SA, de la sol·licitud de llicència per ampliació de l’activitat d’estació de telefonia mòbil a UMTS, situada al carrer Pacheco, 50.
Que un cop llegit el comunicat, creiem:

Que un dels objectius de la nostra associació, és vetlla pel nostre veïnat en l’àmbit sanitari i mediambiental.
Que el comunicat que se’ns ha fet arribar, no disposa de la suficient informació per la seva valoració.
Que el termini de deu dies per presentar al·legacions és totalment insuficient.
Que si tal i com es descriu, es tracte de l’ampliació d’una estació de telefonia mòbil, aquest tipus d’activitat, pot crear molta angoixa entre els nostres veïns.
Que tot i que l’associació de veïns treballa de forma general pel barri per la millora en els àmbits sanitaris i ambientals, aquest tipus d’activitat, pot afectar de manera molt directe als veïns més pròxims a la instal·lació i cal que aquests estiguin informats.
Que en la vorera del davant, existeix un Centre d’Acollida d’infantil, que és pot veure afectat per aquesta activitat.

Per tot això

Sol·licitem:

Que per tal d’informar correctament els nostres veïns, es convoqui per part d’aquest ajuntament una reunió informativa amb tots els veïns pròxims al lloc on es vol fer l’activitat.
Que en tant no s’hagi dut a terme l’esmentada reunió informativa, s’aturi el període d’al·legacions i conseqüentment la concessió de la llicència.


Mataró a 19 d’abril de 2010


El President de l’ AA VV
de l’Havana i RodaliesJoan Salrach i Ricós

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada