15.2.07

Trobada de l’AVV HiR amb l’Alcalde i la Consellera delegada d’Obres

Aquest dimecres ha tingut lloc, amb relació a la presentació de les propostes al Pla Integral de L’Havana i Rodalies, una trobada d’una delegació de l’associació amb Joan Antoni Barón i Montserrat López

La reunió va ser molt profitosa i es van tractar temes de transformació urbana i mobilitat, qualitat dels serveis urbans (mobiliari, edificació i obra pública, paisatge urbà i entorns naturals), cultura i patrimoni i serveis i atenció a les persones.

A la reunió es va constatar un alt grau de coincidència amb el govern municipal sobre les actuacions urgents i prioritats que el veïns van presentar. On no estàvem tant d’acord és amb el plaç previst per accions concretes, tot i que va haver-hi un clar compromís de que varies actuacions concretes estiguin fetes aquest any, per exemple adequació del tros del Camí Ral on hi el CAP entre Hospital i Madoz, replanteig i estudi de les línies d’autobús que serveixen al barri de l’Havana, alguns passos de vianants i accessos concrets, etc …

També hi va haver un comprimís personal de Joan Antoni Barón de vetllar per una correcte aplicació i cercar un millor equilibri entre totes les activitats previstes al Pla d’Usos de la Platja i la gran preocupació i alarma que aquest tema està creant al veïns. Sobre tot en temes de soroll, neteja i mobilitat.

Des de l’Associació de Veïns de l’Havana i Rodalies valorem la trobada com a molt positiva i vetllarem per l’acompliment dels compromisos concrets i desenvolupament general de la transformació Urbana i social del Barri.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada